Όροι Συμμετοχής

 

Όροι Συμμετοχής στο
Τμήμα Εθελοντών του

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ

Συμμετέχω στον Εθελοντισμό του ΕΠΕΠΗ με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες  ιατρικές εξετάσεις  και τον καρδιολογικό έλεγχο. Αποδέχομαι  την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου από πτώση, ατύχημα ή κάτι άλλο,  που θα μπορούσε  να προκληθεί κατά τη διάρκεια Εθελοντικού έργου, πριν ή μετά την τέλεσή του.

1. Εθελοντισμός
Οι δράσεις του Τμήματος Εθελοντών του  ΕΠΕΠΗ υλοποιούνται με πρωτοβουλία του ΕΠ.Ε.Π.Η.  και τη συνεργασία ή/και συμμετοχή άλλων φορέων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η δράσης της Οργάνωσης μας μπορεί να είναι δράσεις εντός της Ελλάδας η και του Εξωτερικού. Η συμμετοχή σου στο Τμήμα Εθελοντών του ΕΠ.Ε.Π.Η. ως εθελοντής/εθελόντρια δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.
Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, ο εθελοντής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους συμμετοχής στη διεξαγωγή των δράσεων του Εθελοντικού Τμήματος του,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ.

 


Γενικές πληροφορίες

2. Συμμετοχή
Στο Τμήμα εθελοντών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω, καθώς και παιδιά/έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών, που είτε συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους είτε προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή τους στην εκάστοτε δράση.
Κάθε θέση εθελοντικής απασχόλησης έχει σκοπό να φέρει τους εθελοντές  ένα βήμα πιο κοντά την επίτευξη του στόχου τους. Είναι πολύ σημαντικό όσοι γίνονται εθελοντές/ντριες να το κάνουν πραγματικά από την καρδιά τους, να γνωρίζουν και να πιστεύουν για τον λόγο που γίνονται εθελοντές/ντριες, καθώς αναλαμβάνουν στα χέρια τους την εμπιστοσύνη που τους παρέχει το ΕΠ.Ε.Π.Η. και ο συνάνθρωπος τους.
Η συμμετοχή είναι είτε ατομική είτε ομαδική, μέσω κάποιου φορέα ή πολιτιστικού συλλόγου.

 3. Βεβαιώσεις
Ο εθελοντής βεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και του επιτρέπει να λάβει μέρος στην εκάστοτε δράση. Για τους ανήλικους εθελοντές, η βεβαίωση αυτή παρέχεται μέσω της υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους. Ο εθελοντής βεβαιώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη καλή φυσική κατάσταση και δεν πάσχει από ιατρικές παθήσεις που θα τον/την εμπόδιζε να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις απαιτήσεις της εκάστοτε δράσεις της Οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εθελοντές συμμετέχουν στις δράσεις με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

4. Συμμόρφωση
Ο εθελοντής οφείλει να τηρεί τους όρους συμμετοχής και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των διοργανωτών και συντονιστών στην εκάστοτε δράση. Ειδικότερα:
Ο εθελοντής λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (όπως, ενδεικτικά, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, κτλ.), μεριμνά για την καταλληλότητα του ρουχισμού/υποδημάτων του καθώς και για την επάρκεια του νερού/τροφίμων που έχει μαζί του κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης, ακολουθώντας τις υποδείξεις του εκάστοτε συντονιστή.
Όλοι οι εθελοντές/εθελόντριες ακολουθούν και τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ομαδάρχη τους η του υπευθύνου του Τμήματος  Εθελοντών του ΕΠΕΠΗ.
Το Τμήμα  Εθελοντών θα ενημερώνει τους εθελοντές/εθελόντριες εγκαίρως,  είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής είτε καλώντας αυτούς στα γραφεία της Οργάνωσης, για το λόγο αυτό η ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνουν είναι σημαντική!.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΠ.Ε.Π.Η. https://www.pcofc.net   ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας στην Οδό Καραολή & Δημητρίου 10, στον Πειραιά, 6ος όροφος, καθημερινά, εντός της χρονικής προθεσμίας εγγραφών, και ώρες 11:00 – 16:00. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται από τo ΕΠ.Ε.Π.Η.  αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών και προετοιμασίας των εθελοντών για το περιεχόμενο της εκάστοτε δράσης.
Όλοι οι εθελοντές/ντριες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής τους στην διοργάνωση.

5. Συναίνεση
Με τη δήλωση συμμετοχής, ο εθελοντής (και σε περίπτωση ανήλικων εθελοντών, οι γονείς ή κηδεμόνες τους διά της δήλωσης συγκατάθεσής τους) συναινεί στη φωτογράφηση ή/και τη βιντεοσκόπησή του από το «Τμήμα Εθελοντών του ΕΠ.Ε.Π.Η.» ή/και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, και επιτρέπει ανεπιφύλακτα τη δημοσίευση, ανάρτηση, προβολή ή/και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης για προωθητικούς, ενημερωτικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και γενικά για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με τις πρωτοβουλίες, συνέργειες ή δραστηριότητες του «ΕΠ.Ε.Π.Η.» και σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, κτλ., που επιλέγεται κάθε φορά.

6. Αποποίηση ευθύνης
Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των δράσεων το «ΕΠΕΠΗ» λαμβάνει επιμελώς όλα τα απαιτούμενα, εκ του νόμου αλλά και τα επικρατούντα, βάσει και των συναλλακτικών ηθών, μέτρα ασφαλείας, φροντίζοντας παράλληλα για την αμέριστη και πιστή τήρηση τους. Το «ΕΠ.Ε.Π.Η.» δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος η τυχόν απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη επέλθει στην υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του εθελοντή/εθελόντρια κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης. Τέλος, το Τμήμα εθελοντών του  «ΕΠΕΠΗ»  η το Δ.Σ. του  «ΕΠΕΠΗ»  διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνουν δεκτή την αίτηση για εθελοντική εργασία ή να διακόψουν τυχόν εθελοντική συνεργασία, μετά από σχετική ειδοποίηση. Όπως και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή του εθελοντή σε κάποια δράση, εφόσον κρίνει ότι αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν συμμορφώνεται με τους όρους που διέπουν τη συμμετοχή σε αυτή.

 

Translate »
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Who we are Our website address is: https://www.pcofc.net. What personal data we collect and why we collect it Comments When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment. Media If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website. Contact forms Cookies If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day. Embedded content from other websites Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Κλείσιμο